Vertrouw op onze expertise in blowerdoortesten

Blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting

Blowerdoortest (‘ blowerdoor test ‘) of luchtdichtheidstest is een analyse naar de aanwezigheid van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of vochtproblemen in een gebouw of woning. Heel vaak wordt een blowerdoor test uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten bij een nieuwbouwproject of epeil plichtige renovatie, dit in het kader van een EPB aangifte.

Meer info

EPB verslaggeving

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht. Elke nieuwbouw moet sedertdien een wettelijk bepaald energiepeil (E-peil) en isolatiepeil (K-peil) halen; ook voor verbouwingen en uitbreidingen dient een specifiek eisenpakket te worden behaald. Alle factoren die de energieprestatie van een gebouw beïnvloeden worden in kaart gebracht om het energieverbruik van uw woning te bepalen.

Meer info

Coördinatie ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen werd het vanaf 01/01/2016 verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing voor nieuwbouw en energetische renovaties. Niet bij gewone verbouwingen.

Metifix kan niet enkel de rol van coördinatie ventilatieverslaggever aanbieden, maar tevens het volledige pakket ventilatieverslaggeving, inclusief ventilatiemeting. Wij zijn bij het controle organisme (BCCA) erkend als verslaggever voor de diverse domeinen.

Meer info

Verhuur bouwdrogers

Voor droging van pleisterwerk is een condensatiebouwdroger verkieslijk. Deze werkt erg efficiënt vanaf een ruimtetemperatuur boven de 7C° en zorgt voor een mooie droging zodat barsten door te snelle droging onmogelijk zijn. Een bouwdroger met ventilator zorgt voor gelijkmatige droging. Op deze manier wordt de droge lucht mooi verdeeld in de verschillende ruimtes.

Meer info

Infrarood thermografie

Eenvoudig samengevat betekent thermografie het grafisch weergeven van temperaturen, maar uiteraard is infrarood thermografie veel meer dan dat. Infrarood thermografie is een vrij nieuwe wetenschap, die samen met de chiptechnologie nog in volle evolutie is. Maar het zal altijd een subjectieve waarneming blijven, waarbij de ervaring van de thermograaf cruciaal is.

Meer info

Gekeurde ventilatiemetingen

Vandaag de dag merkt men dat de ventilatievoorzieningen maar al te vaak slecht afgesteld zijn en dat de werkelijk behaalde debieten soms volkomen ontoereikend zijn. Een slechte afstelling kan met name leiden tot geluidshinder en een overmatig energieverbruik, terwijl te lage debieten een ontoereikende luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben.

Meer info

Warmteverliesberekeningen

Om een lagere ontwerpvertrek-en retourtemperatuur te mogen inrekenen in een epb aangifte, dient een stavingsstuk aan te tonen dat het geplaatste afgiftesysteem ontworpen werd om een vooropgesteld comfortniveau te behalen, en dat daarbij rekening is gehouden met de temperatuursparameters. Dit kan door een dimensioneringsnota. Wij maken deze berekening conform de opgelegde norm (NBN EN12831) op en leveren een geldig epb stavingsstuk aan.

Tarief eengezinswoning 180 eur excl btw. Overige: offerte op maat.

Meer info

Over ons

Contacteer ons

Menu sluiten