Blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting

Bekijk alle diensten Vraag een offerte aan

Wat is een blowerdoortest?

Blowerdoortest (‘ blowerdoor test ‘) of luchtdichtheidstest is een analyse naar de aanwezigheid van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of vochtproblemen in een gebouw of woning. Heel vaak wordt een blowerdoor test uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten bij een nieuwbouwproject of epeil plichtige renovatie, dit in het kader van een EPB aangifte.

Voor bouwaanvragen vanaf 1.1.2018 is een luchtdichtheidstest wettelijk verplicht voor epeil plichtige residentiële nieuwbouw of vernieuwbouw. Een luchtdichtheidsmeting zit vervat in het S-peil (schilpeil) van een residentieel gebouw.

Een blowerdoortest uitvoeren

Een gebouw wordt op luchtdichtheid gecontroleerd door een kunstmatige winddruk op te bouwen. Op die manier worden eventuele luchtlekken gedetecteerd. Indien de luchtdichtheidsmeting van uw gebouw positief is, garandeert dit voor u niet alleen een goede ventilatie, maar ook een financieel voordeel. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Tarieven voor blower door op maat van project

Vanaf 140 EUR. Steeds in combinatie met thermografie, enkel meerprijs indien een afzonderlijk infrarood rapport besteld wordt.

Normering sinds 1.1.2015

Blowerdoortests (luchtdichtheidstesten) dewelke in rekening worden gebracht in een officiële epb aangifte dienen sinds 1.1.2015 door een door het BCCA erkend luchtdichtheidstester (luchtdichtheidsmeter) te worden uitgevoerd conform de nieuwe norm STS-P 71-3. Een extern controleorganisme (BCCA) toetst deze blowerdoortests af aan de nieuwe norm en levert een conformiteitsverklaring af.

METIFIX is geslaagd in het theoretische en praktische examen en aldus erkend luchtdichtheidstester (blowerdoortester).

Wat wordt er concreet gedaan bij een blowerdoortest?

Een ventilator wordt ingebouwd in een deur /raam of schuifraam, hetgeen door ons wordt bepaald conform de voorschriften. Vervolgens wordt het gebouw blootgesteld aan drukken van -100Pa tot +100Pa (hetgeen overeenkomt met een druk van 10kg/m² uitgeoefend op wanden, dak en aansluitingen) en wordt er gemeten hoeveel m³ lucht bij specifieke druk het gebouw verlaat/binnenkomt. Voor meer specificaties: zie blower-door-test-in-combinatie-met-IR-scan-in-de-praktijk.

We werken met professionele apparatuur van Retrotec

Een blowerdoor test kan gecombineerd worden met een thermografische scan van het gebouw, teneinde koudebruggen op te sporen. Alle metingen zullen aan het BINDT (in UK) worden overgemaakt in het kader van de BINDT-certificering. BINDT-erkende opleiding succesvol volbracht bij EMAD in Nederland. Metingen van grote gebouwen mogelijk met eigen apparatuur. Voor meer info mbt premies, zie bijlage 1 en bijlage 2. Door het uitvoeren van een blowerdoortest (of luchtdichtheidsmeting) bekomt men een n50 waarde. Deze waarde is het aantal keer dat de volledige luchtinhoud van de woning ververst wordt per uur. Hoe lager deze waarde, hoe lager het energieverbruik. Tijdens deze test wordt het gebouw in onder- en overdruk gezet om warmteverliezen op te sporen en de omvang ervan te bepalen. De luchtlekken worden aangetoond aan de bouwheer, zodat hij deze lekken nog kan verhelpen of verbeteren.

Certificaat luchtdichtheid voor e-peil verlaging EPB aangifte

Na de blowerdoortest krijgt u een rapport waarin de resultaten van de meting zijn opgenomen. Dit certificaat is tevens geldig als stavingsstuk voor uw EPB aangifte.

In functie van de luchtdichtheidsgraad van de woning/gebouw kan het E-peil tot -15 e-punten dalen. Indien het epeil afdoend daalt tot de premiegunstige E-peil kaap, dan kan de bouwheer aanspraak maken op subsidies. Zie hierboven voor meer info.

Een blowerdoortest kan zowel in een nieuwbouw als bestaande woning/gebouw toegepast worden.

Nood aan een blowerdoortest?

Over ons

Contacteer ons

Sluit Menu