Wettelijk verplichte EPB verslaggeving

Bekijk alle diensten Vraag een offerte aan

EPB verslag

Wat wordt er verstaan onder EPB?

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht. Elke nieuwbouw moet sedertdien een wettelijk bepaald energiepeil (E-peil) en isolatiepeil (K-peil) halen; ook voor verbouwingen en uitbreidingen dient een specifiek eisenpakket te worden behaald. Alle factoren die de energieprestatie van een gebouw beïnvloeden worden in kaart gebracht om het energieverbruik van uw woning te bepalen.

Wat kan EPB-LIPA voor u betekenen?

U stelt ons vóór de start der werken aan om: een voorcalculatie op te maken waarin het beoogde energie- en isolatiepeil wordt berekend en waar nodig geoptimaliseerd een officiële startverklaring op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 8 dagen vóór de start) tijdens de werken te adviseren, ook inzake luchtdichtheid, en te controleren of de gebruikte materialen en technieken stroken met de initiële berekeningen een eindberekening op te maken op basis van de as-built situatie een EPB-aangifte op te stellen en in te dienen bij het VEA (uiterlijk 6 maanden na ingebruikname woning), al dan niet in combinatie met een blowerdoor test (certificaat BINDT-gecertificeerde opleiding) mogelijkheid tot berekenen bouwknopen via TRISCO programma.

Mogelijkheid tot combinatie van EPB met blower door/thermografische scan alsook ventilatieverslaggeving. METIFIX beperkt zich niet tot de wettelijke taken van een epb verslaggever, maar breidt deze standaard uit tot advies inzake optimalisatie. Onze ervaring als (BCCA erkend) luchtdichtheidstester, zowel voor niet-residentiële als residentiële gebouwen, delen wij graag met klanten om een optimale energieprestatie voor hun project te realiseren. Advies op uw maat, voor een zorgeloze toekomst

Nood aan EPB verslaggeving?

Over ons

Contacteer ons

Menu sluiten