Een zeer snelle, efficiënte kwaliteitscontrole van uw gebouw!
Een nieuwe wereld die voor u open gaat!

WAT IS THERMOGRAFIE

Eenvoudig samengevat betekent thermografie het grafisch weergeven van temperaturen, maar uiteraard is infrarood thermografie veel meer dan dat. Infrarood thermografie is een vrij nieuwe wetenschap, die samen met de chiptechnologie nog in volle evolutie is. Maar het zal altijd een subjectieve waarneming blijven, waarbij de ervaring van de thermograaf cruciaal is.

WAT KUNNEN WIJ METEN

Koudebruggen, vochtplekken, tochtproblemen, warmtestromen in verwarmingsinstallaties en nog veel meer. Niet enkel bij verwarmde gebouwen, maar ook bij koelcellen is infrarood thermografie perfect mogelijk.
Wat infrarood thermografie niet kan is door muren kijken, evident, doch het wordt soms vergeten. Ook is een temperatuursverschil van 10°C tussen buiten en binnen vereist om goede metingen te kunnen uitvoeren, maar ook in de zomer kan dit meestal ’s ochtends en soms zelfs overdag (zeer warme dagen), bereikt worden.

ONZE ERVARING

Vooreerst is het cruciaal om de camera efficiënt te kunnen hanteren. Daarom vinden wij het zeer belangrijk om te investeren in internationaal erkende opleidingen en dit ook in de toekomst te blijven doen. Momenteel zijn wij houder van het level I certificaat.

Ten tweede is het belangrijk dat de thermograaf voldoende ervaring heeft in het vakgebied waarin hij metingen doet. Ook hier kunnen wij meer dan 15 jaar ervaring in de bouw voorleggen.

Ten derde is het noodzakelijk te beschikken over degelijke apparatuur. Onze Flir camera B335 is speciaal ontwikkeld voor gebouwtoepassingen. Naast deze camera beschikken wij over de nodige gekalibreerde randapparatuur zoals thermometers, drukmeters, anemometers, rooktoestellen, etc.
Als laatste is het uiteraard belangrijk om op regelmatige basis metingen uit te voeren, vandaar dat wij ook bij niet thermografische opdrachten zoals Blower Door testen, infrarood thermografie als bijkomende service aanbieden om hun gebouw te evalueren.

GROTE TROEVEN VAN INFRAROOD THERMOGRAFIE

Een gebouw wordt op een relatief zeer korte tijd gescand en op zijn kwaliteit beoordeeld. Met een kleine investering kan men bevestigen of ontkrachten of bepaalde renovaties zinvol zijn of niet. Bij nieuwe gebouwen of reeds gerenoveerde gebouwen geeft een infrarood thermografisch onderzoek de bevestiging dat er geen koudebruggen, luchtlekken, vochtproblemen zijn die nadelig zijn voor het gebouw.

Wanneer men er wil voor zorgen dat zijn gebouw met zorg gebouwd wordt, is infrarood thermografisch onderzoek met zekerheid één van de meest zinvolle investeringen. Men wacht bij voorkeur niet tot de energiefactuur te hoog oploopt of tot het probleem ook met het blote oog zichtbaar wordt.
Wij verzekeren tevens een klantgerichte benadering en lichten na het voorleggen van de studie onze resultaten in een persoonlijk onderhoud toe, zodoende infrarood thermografie ook voor u een nieuwe meerwaarde wordt.

Sluit Menu