Erkende coördinatie ventilatieverslaggeving

Bekijk alle diensten Vraag een offerte aan

Verplicht sinds 01/01/2016

Voor bouwaanvragen werd het vanaf 01/01/2016 verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing voor nieuwbouw en energetische renovaties. Niet bij gewone verbouwingen.

Metifix kan niet enkel de rol van coördinatie ventilatieverslaggever aanbieden, maar tevens het volledige pakket ventilatieverslaggeving, inclusief ventilatiemeting. Wij zijn bij het controle organisme (BCCA) erkend als verslaggever voor de diverse domeinen.

Overzicht van deelverslaggevers

Hierna een overzicht van de deelverslaggevers; om redenen van efficiëntie bieden wij de totaalverslaggeving aan:

 • Coördinator
  • Deze persoon meldt het dossier aan, wijst de deeltaken aan de verschillende erkende (deel)verslaggevers toe en volt de uitvoering van de verschillende taken op.
 • Verslaggever ventilatie ontwerp (VO)
  • VO = Ventilatievoorontwerp (VVO) + Ventilatie ontwerp specificatie (VOS)
  • Deze persoon zorgt ervoor dat het VVO voldoet aan de vereisten en in de databank wordt opgeladen. Het ventilatievoorontwerp (VVO) is het plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten van het ventilatiesysteem conform de richtlijnen m.b.t. het ventilatievoorontwerp. Dit plan geeft aan de opdrachtgever een goed beeld van de ventilatie-installatie die in het project voorzien is.
  • Daarnaast legt deze persoon alle prestatie-eisen vast waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen, dit conform STS-p 73-1. Het ventilatievoorontwerp en de ventilatie ontwerp specificaties (VOS) worden via de web applicatie aan de coördinator bezorgd.
 • Verslaggever regelbare toevoer openingen (RTO)
  • Deze persoon is binnen het kwaliteitskader verantwoordelijk voor de rapportering van de regelbare toevoeropeningen (raamroosters of andere roosters) via de web applicatie
 • Verslaggever doorvoer openingen (DO)
  • Deze persoon is binnen het kwaliteitskader verantwoordelijk voor de rapportering van de doorvoeropeningen via de web applicatie.
 • Verslaggever regelbare afvoer opening (RAO)
  • Deze persoon is binnen het kwaliteitskader verantwoordelijk voor de rapportering van de regelbare afvoeropeningen via de web applicatie.
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV)
  • Deze persoon is binnen het kwaliteitskader verantwoordelijk voor de rapportering via de web applicatie van de prestaties van het mechanische ventilatiesysteem (debieten, elektrisch vermogen, …)

Nood aan een ventilatieverslaggever?

Over ons

Contacteer ons

Menu sluiten