Gekeurde ventilatiemetingen

Bekijk alle diensten Vraag een offerte aan

Het opmeten van mechanische-ventilatiedebieten is een cruciale stap bij de indienststelling van een ventilatiesysteem. Deze meting is immers noodzakelijk voor de goede afstelling van de installatie, meer bepaald van de ventilator en de toevoer- en afvoerventielen in de verschillende ruimten, waardoor het mogelijk is om op elke plaats het juiste debiet te behalen.

Vandaag de dag merkt men dat de ventilatievoorzieningen maar al te vaak slecht afgesteld zijn en dat de werkelijk behaalde debieten soms volkomen ontoereikend zijn. Een slechte afstelling kan met name leiden tot geluidshinder en een overmatig energieverbruik, terwijl te lage debieten een ontoereikende luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben.

Voor die reden wordt een ventilatieverslaggever aangesteld om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde debieten door bouwheren, plaatsers en EPB-verslaggevers overeenstemmen met de werkelijkheid.

Veel voorkomende fouten zijn:

  • Ontoereikende debieten per ruimte (vb. fout ingeregeld debiet)
  • Ontoereikend debiet voor ganse installatie (vb. te licht systeem)
  • Onvoldoende balans (toevoer ≠ afvoer)
  • Akoestisch slechte installaties (vaak op te lossen door inregeling)
  • Onzuivere toevoerlucht (geen filters vervangen of foute filters geplaatst)

bron: www.ikventileerverstandig.be; www.wtcb.be 

Nood aan een ventilatiemeting?

Over ons

Contacteer ons

Menu sluiten