Luchtdichtheid bij nieuwbouw eengezinswoningen – een opmerkelijke conclusie en praktijkvoorbeeld (Quackels)

IR rapport 50Pa onderdruk passiefwoning

 Rapport Blowerdoor Passief

Luchtdichtheid bij nieuwbouwwoningen

Uit de metingen dewelke wij doen bij woningen, besluiten we dat de luchtdichtheid stelselmatig verbetert!   Met andere woorden, het stormt al minder in de woningen.

De trend die zich heeft gezet bij grotere gebouwen, waar luchtdicht bouwen meer en meer wordt opgelegd, zet zich door naar de woningbouw.  Maar bij woningen wordt het veelal nog niet vooraf opgelegd.

Positief voor het energieverbruik!

Door de extra aandacht vanwege uitvoerende bouwfirma’s, architecten, bouwheren en epb-verslaggevers merken wij dat de resultaten van luchtdichtheidstesten langzaamaan verbeteren.  Daar waar vorig jaar de luchtdichtheid eerder rond de 3 Arch bij 50Pa lag, ligt deze bij de testen dit jaar gemiddeld rond de 2Arch, hetgeen een verbetering is van 50%.  Dit terwijl het concept van de woningen niet gewijzigd is, men werkt namelijk nog altijd met dezelfde schuifraamprofielen, dampkapkleppen, garagepoorten, schuine daken  en andere bronnen van lekken.  Het verschil zit hem meestal in een tikkeltje meer aandacht geven aan luchtdichtheid bij de uitvoering.  Vóór plaatsing van de poort reeds controleren of de spouw niet open staat, nà plaatsing van de poort controleren op spleten rondom rond, na plaatsing van de ramen rondom opspuiten met elastische pur, etc..  Daar waar grotere aannemers reeds enkele jaren proberen meer aandacht te besteden aan de luchtdichtheid, zijn nu ook de kleinere aannemers en raamconstructeurs op de kar gesprongen.  Dit stemt positief, rekening houdend met het feit dat initiatieven zoals in de gemeente Meise om luchtdichtheidstesten gekoppeld aan een infrarood-onderzoek, mits een positief resultaat, te subsidiëren, nog geen groot succes zijn.  Hetgeen veelal een gemiste kans is, wetende dat zulke testen de ultieme kwaliteitscontrole zijn van de nieuwbouwwoning en wetende dat aannemers zoals Cordeel dit meer en meer toepassen om hun kwaliteit stelselmatig te verbeteren.

Een opmerkelijk resultaat: meting Quackels woning met poort

Onlangs hebben wij zelfs een test gedaan bij een systeembouw woning (Quackels), waarbij het zelfs niet het opzet was om een goede luchtdichtheid te halen, maar waar we onverwacht het passiefhuisresultaat onder 0,6Arch hebben gehaald (zie verslag luchtdichtheid).  Dit resultaat is opmerkelijk omdat het gaat over een huis met garage, dampkap en dakvlakraam binnen het beschermd volume.  Zelfs met warmtebeeldcamera en rook waren de lekken aan de poort en dakvlakraam minimaal (zie verslag IR controle).

Een positieve evolutie in de woningbouw die we als luchtdichtheidstester graag met u wilden delen.

Patrick Brants

METIFIX BVBA

Vond u dit artikel inspirerend en wil u meer lezen over blowerdoortests?

Vul ons formulier in en download ons e-Book nu gratis.

Mijn e-Book aanvragen en downloaden

Over ons

Contacteer ons

Menu sluiten