EPB LIPA | tarieven BCCA re: conformiteitsverklaring voor blowerdoortest

De tarieven voor het afleveren door BCCA vzw van een conformiteitsverklaring voor een blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting hetzij blowerdoor test) vindt u in bijgevoegd document. Dergelijke conformiteitsverklaring is op heden (dwz vanaf 1.1.2015) verplicht voor alle blowerdoortests dewelke in rekening worden gebracht in epb aangiftes in Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië is dergelijk attest voorlopig nog niet verplicht.

Tarieven BCCA blowerdoortest

EPB LIPA is BCCA erkend blowerdoortester (luchtdichtheidstester).

Recente referenties: referenties

EPB LIPA BVBA
24.12.14

Sluit Menu