Blower door gesubsidieerd in Meise, ook voor verbouwingen

Luchtdicht bouwen beloond in Meise via gesubsidieerde blower door meting

Geldig voor metingen tem 31.12.2013

Voor wat betreft de luchtdichtheidsmeting  ” blower door ” van de woning geldt dat deze gebeurt volgens de voorschriften van Meting A conform NBN EN 13829 en bedraagt voor bestaande woningen:  n50 ≤ 3 luchtwisselingen / uur. Voor nieuwe woningen bedraagt de luchtdichtheid:  n50 ≤ 2 luchtwisselingen / uur..

De luchtdichtheidsmeting (blower door ) dient steeds gepaard te gaan met een  thermografisch onderzoek van de woning waarbij minstens wordt aangetoond waar de vermoedelijk belangrijkste  thermische- en/of  luchtlekken zich bevinden, afhankelijk van de meest relevante vastgestelde lekproblemen of bouwknopen. De subsidie aanvraag bevat hiertoe een bijlage met voldoende gedocumenteerd en precies thermografisch beeldmateriaal van 10 voorname lekken.

Nuttige documenten:

Subsidieregelement_duurzaam (ver)bouwen2012

aanvrformluchtdicht_2013

overzicht 2013_Meise

Wijziging regeling voor metingen vanaf 1.1.2014!!

Het “cijfer in de EPB-aangifte” van de luchtdichtheidsmeting van een nieuwbouwwoning/ EPB-plichtige verbouwing wordt almaar belangrijker én dus in rekening gebracht om te voldoen aan de vernieuwde (E-peil-) eisen van deze wetgeving.

Sinds 2012 verrichtte u 1 of meerdere luchtdichtheidsproeven, al dan niet gecombineerd met thermografisch onderzoek, bij bestaande en/of nieuwbouwwoningen in onze gemeente. In zitting van 12 november 2012 besliste de gemeenteraad deze maatregel niet langer te subsidiëren voor nieuwbouwwoningen en een eventuele 2de proef niet meer bij bestaande woningen. Wat wél nog wordt gesubsidieerd is dus een eenmalige test bij bestaande woningen (eventueel na verbouwing). Deze subsidie bedraagt maximaal 80 % van het volledige bedrag van de kostprijs inclusief BTW voor uitvoering van een luchtdichtheidsmeting met een maximum van 400 € per woning indien n50 ≤ 3 luchtwisselingen / uur. Wordt hieraan niet voldaan, dan bedraagt de subsidie 40 % van de kostprijs met een maximum van 200 €.

Indien de aanvrager bovendien reeds eerder gemeentelijke subsidies ontving voor dakisolatie, PV-panelen, … voor een bedrag van minstens 1.800 €, vervalt het recht op bijkomende subsidie voor eender welke maatregel uit het “gemeentelijk reglement voor Duurzaam verbouwen”. Heeft hij/zij bijvoorbeeld eerder al 1700 € cumulatief ontvangen voor een zonneboiler, muurisolatie en nieuwe ramen, dan rest er nog 100 € “subsidiekrediet”.

Proeven uitgevoerd tot en met 31/12/2013 worden uiteraard nog gesubsidieerd conform de bestaande reglementering. In deze gevallen dient het aanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen (ook factuur) officieel te worden bezorgd tav de milieudienst van het gemeentebestuur Meise uiterlijk 3 maanden (dus vóór 1 april 2014) na uitvoering van de proef.

 

Vond u dit artikel inspirerend en wil u meer lezen over blowerdoortests?

Vul ons formulier in en download ons e-Book nu gratis.

Mijn e-Book aanvragen en downloaden

Over ons

Contacteer ons

Sluit Menu