Keuring van de riolering

Bekijk alle diensten Vraag een offerte aan

Metifix is door Aquaflanders erkend als keurder.
Metifix biedt volgende werkwijze aan:

Uitvoeren van de verplichte keuring privéwaterafvoer per wooneenheid conform de vlaamse regelgeving terug te vinden op de website van Aquaflanders: www.aquaflanders.be

Keuringsattesten worden digitaal overgemaakt.

Volgende zaken worden gecontroleerd aan de hand van vooraf door te sturen onderdelenlijst en plannen in 3-voud en indien voorhanden eenduidige foto’s van uitvoering:

 1. Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 2. Correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits
 3. Correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
 4. Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
 5. Aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put en IBA indien verplicht

ROOKTEST-VLOEISTOFTEST TIJDENS KEURING

Voor een eenduidige keuring zijn volgende punten nodig en inbegrepen om een eenduidige keuring uit te voeren:

 1. aan de hand van de rooktest wordt gecontroleerd of het regenwater correct is aangesloten
 2. aan de hand van een kleurstoftest wordt gekeken of de vuilwateraansluiting correct is aangesloten

VOORAF TE BEZORGEN DOCUMENTEN

 1. copy bouwvergunning
 2. uitvoeringsplan rioleringsstelsel
 3. ingevulde onderdelenlijst
 4. as builtplan privéwaterafvoerstelsel per verdiep
 5. eventueel bijkomend eenduidige foto’s genomen bij uitvoering

Nood aan een keuring van de riolering?

Over ons

Contacteer ons

Sluit Menu