Coördinatie ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen werd het vanaf 01/01/2016 verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing voor nieuwbouw en energetische renovaties. Niet bij gewone verbouwingen.

BCCA tarieven voor ventilatieverslaggeving: voor elk prestatieverslag en de eraan gekoppelde kwaliteitsbewaking is er een directe kost van €75 (te betalen aan BCCA vzw) indien er 1 verslaggever is voor het volledige prestatieverslag en €95 indien er meerdere personen betrokken zijn bij het prestatieverslag. Daarnaast zijn er indirecte kosten voor de verslaggevers, enerzijds om erkend te zijn binnen het kwaliteitskader (examens, vaste jaarlijkse kost) en anderzijds voor de tijdsbesteding voor vaststellingen en rapportering.

Voor vragen of een concrete offerte, contacteer ons op 0478/503285 of info@metifix.be.

Sluit Menu